Zwaartepunt

Er zijn caches met opdrachten die makkelijk zijn, caches met moeilijke opdrachten en er zijn van die caches met opdrachten die moeilijk lijken.  Een opdracht die moeilijk lijkt is bijvoorbeeld het berekenen van een zwaartepunt. Velen onder ons kennen dit waarschijnlijk nog van hun schooltijd.

We nemen een driehoek, berekenen de lengte van iedere zijde en trekken vanaf het midden van de zijde een lijn naar de tegenoverliggende hoek. Daar waar de drie lijnen elkaar snijden ligt het zwaartepunt. Voila!

Anders wordt het als de hoekpunten alle drie een waypoint zijn. Daar sta je dan, ergens “in het veld”, met je GPS-ontvanger en je cache-maatje dat je vragend aankijkt. Bepaal dan maar eens het zwaartepunt!

Vele, ook ervaren cachers, keren huiswaarts om met potlood, lineaal en papier in de weer te gaan. Een ander raadpleegt internet maar let op! Er is een makkelijkere manier. Eentje die je gewoon in het veld kunt gebruiken. Een rekenmachine kan handig zijn maar is waarschijnlijk niet eens nodig.

Het enige dat je hoeft te doen is het berekenen van het gemiddelde van de drie coördinaten die de hoekpunten vertegenwoordigen.

Hier een voorbeeld:

WP1 N 51° 57.257′ E 005° 52.433′

WP2 N 51° 57.381′ E 005° 52.566′

WP3 N 51° 57.240′ E 005° 52.602′

Aangezien de graden en minuten bij alle coördinaten gelijk zijn voor de Northings en gelijk voor de Eastings volstaat het om alleen te rekenen met de seconden.

De uitkomst wordt dan voor de Northings:

257 + 381 + 240 = 878

878 : 3 = (292,6 afronden naar boven) 293driehoek

De uitkomst wordt dan voor de Eastings:

433 + 566 + 602 = 1601

1601 : 3 = (533,6 afronden naar boven) 534

Het zwaartepunt van de bovenstaande coördinaten is dan:

WP4 N 51° 57.293′ E 005° 52.534′

Als ook de minuten andere waarden hebben nemen we die mee in de berekening van het gemiddelde. Dat ziet er dan voor de Northings als volgt uit: 51.257 + 51.381 + 51.240 = ………enzovoort.

Maar let goed op:

Bovenaan elke cachepagina staat standaard het coördinaat in het graden-minuten formaat, ofwel hddd° MM.mmm’. De berekening in het voorbeeld hierboven is bruikbaar als de graden in de coördinaten allen gelijk zijn. Als ze verschillend zijn, dien je er rekening mee te houden dat je graden niet met minuten kunt verrekenen; dat is appels met peren vergelijken.

Zet in zo’n geval je hddd° MM.mmm’-coördinaten om naar Decimaal (getal) formaat. Dit kan eenvoudig via bv.www.gpscoordinaten.nl. Sta je in het veld, stel dan het “Positieformaat” op je GPS in op hddd.ddddd°. In je waypointmanager lees je dan eenvoudig de decimale getallen voor de betreffende coördinaten af.

Kinderlijk eenvoudig dus! In eerste instantie leek het waarschijnlijk een opdracht die in het veld niet of moelijk te doen is. Als je het bovenstaande in je opneemt kan het je het vastlopen bij een cache besparen. Natuurlijk, sommige caches zijn de moeite waard om naar terug te moeten keren maar ik rond ze toch liever in één keer af!

Ellino